banner

中国足球彩票胜负彩19144期澳盘最新赔率(10.22)

2019-10-25 23:59:24 2号站注册地址 已读
  
行态澳门盘口  即时欧洲赔率 新浪彩票频道
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
26日22:00(周六) 01 布莱顿 VS 埃弗顿 1.89 平手 1.97 2.45 3.27 2.55
26日22:00(周六) 02 沃特福 VS 伯恩茅 1.93 平手/半球 1.93 2.13 3.67 2.73
26日22:00(周六) 03 西汉姆 VS 谢菲联 1.99 半球 1.87 1.93 3.51 3.27
27日00:30(周日) 04 伯恩利 VS 切尔西 1.89 受半球/一球 1.97 3.77 3.82 1.73
26日21:30(周六) 05 拜 仁 VS 柏林联 2 两球半/三球 1.86 1.05 9.4 20
26日21:30(周六) 06 沙尔克 VS 众 特 2.06 受平手/半球 1.8 3.23 3.4 2
26日21:30(周六) 07 赫 塔 VS 霍芬海 1.88 平手/半球 1.98 2.08 3.48 2.97
26日21:30(周六) 08 弗赖堡 VS 莱比锡 1.94 受半球/一球 1.92 4.25 3.83 1.63
26日21:30(周六) 09 帕德博 VS 杜塞尔 2.02 平手/半球 1.84 2.22 3.6 2.65
27日00:30(周日) 10 勒 沃 VS 不来梅 2.02 一球 1.84 1.5 4.25 4.9
27日00:00(周日) 11 国 米 VS 帕尔马            
27日02:45(周日) 12 炎那亚 VS 布雷西            
27日00:30(周日) 13 巴利亚 VS 埃瓦尔 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.02 2.97
27日03:00(周日) 14 马竞技 VS 毕尔巴 1.92 半球/一球 1.94 1.6 3.35 5.45
 

  

印度首富掀首价格战 装宽带就送4K电视